Get Adobe Flash player

Grannsamverkan

Här kommer ett nytt nyhetsbrev om grannsamverkan från september 2017:

Månadsbrev_Vällingby_september_2017 (1)

 

Grannsamverkan startade på 1970-talet i Seattle i USA. Orsaken var att ett bostadsområde drabbades av en inbrottsvåg som polisen med traditionella metoder inte kunde komma till rätta med. Grannsamverkan har idag spritt sig över en stor del av världen och blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med Grannsamverkan i sitt närområde.

Målet för samverkan är att minska brottsligheten, öka tryggheten och därmed också trivseln.

Det skall uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Att förändra attityder, att ta ställning för brottsoffren samt bry sig om sina medmänniskor är ett grundläggande tanke i Grannsamverkan.

I Sverige genomförde regeringen en diskussion mellan ett flertal myndigheter och organisationer om ett framtida samarbete på det brottsförebyggande området. Detta resulterade till att ”Samverkan mot brott” bildades under Rikspolisstyrelsen i avsikt att minska brottsligheten.

Polisen i Linköping i samarbete med ett försäkringsbolag blev först i Sverige med Grannsamverkan, när de 1985 överförde den amerikanska idén till Sverige. I Stockholm inleddes Grannsamverkan inom det s. k. Västerortsprojektet, där polisen i samarbete med försäkringsbolagen byggde upp i villa- och radhusområden

Källa: valda delar ur introduktion från Polisen om Grannsamverkan.

Grannsamverkan i Råcksta

Grannsamverkan inom RHI genomfördes under 2000. Initiativtagare var Henrik Frenkel, som den tiden var en drivande kraft och en styrelseledamot i RHI.

Juni 2002 fick undertecknad uppdrag att organisera grannsamverkan i Råcksta. Han föreslogs som huvudkontaktombud i Råcksta för dåvarande polisinspektör Gunnar Nordh, som var ansvarig för grannsamverkan inom Närpolisområdet Hässelby – Vällingby.

Juni 2002 arrangerade Närpolisen i deras lokal Vällingby en gemensam utbildning och frågestund om Grannsamverkan för främst huvudkontaktpersoner inom Västerort. Fyra år senare skedde en nystart och uppföljning i Gamla prismas biograf i Hässelby gård. Under de senaste åren har polisinspektörerna avlöst varandra från Gunnar Nord, Kenneth Grandien, Marie Olofsson till den nuvarande Kjell Erikson sedan 2010-01-01.

Grannsamverkan är en punkt på dagordning vid RHI:s styrelsemöten. Information om ”anmälda inbrott” från Närpolisen gås igenom. Ibland finns nyhetsbrev från Svenska stöldskyddsföreningen (SSF). En komplettering till Grannsamverkan är Grannstöd, som bygger på att frivilliga deltagare under ledningen av lokala polisen, som patrullerar i bostadsområden.

Vid pennan: Tauno Tolonen / 2011-01-20

Sammankallande för grannsamverkan för hyresgästerna på Håsjögränd 2 är Kerstin Math.

 

Läs senaste nyhetsbrevet här:  Nyhetsbrev oktober 2012